Jedan od najzastupljenijih i najomiljenijih segmenata turističkog poslovanja naše agencije su svakako KONGRESI, SAJMOVI I EDUKACIJE, u zemlji i inostranstvu. Ovaj segment čini spoj mnogo više usluga, poslovnog i običnog turizma, za grupe i individualce, a svakako i sticanja znanja i usavršavanja u funkciji turizma.

Kongresi i sajmovi

13th ESPHM Budimpešta 2022

11 - 13. maj 2022. Budimpešta (Mađarska)
13th European Symposium of Porcine Health Management

Peradarski dani

11 - 14. maj 2022. Poreč (Hrvatska)
14. Simpozijum „Peradarski dani“
Hotel Valamar Diamant, Poreč

DALJE >>

KRMIVA 2022

01 - 03. jun 2022, Opatija (Hrvatska)
27. međunarodno savjetovanje iz područja hranidbe domaćih životinja...

Clinica Veterinaria 2022

09 - 11. jun 2022. Hotel Norcev 3*
XXIII Regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije malih životinja

DALJE >>

XXXIII Naučni skup

15 - 17. jun 2022. EKO CENTAR, Palić
Tema: "Deca i izazovi digitalnog okruženja"
Smeštaj u hotelima i vilama na Paliću

DALJE >>

Kongres živinara WPC Pariz

07 - 11. avgust 2022. Pariz (Francuska)
26th World Poultry Congress
Venue: The Palais des Congrès

Dani veterinarske medicine OHRID

22 - 25. septembar 2022, Ohrid (Makedonija)
9th International Scientific Meeting “Days of veterinary medicine 2022”