Klimatsko lečilište na istočnim padinama Kopaonika, pogodno za odmor, rekreaciju i oporavak
Hotel sa medicinskim blokom i wellness centrom

pdf
PERIOD januar - oktobar
SMEŠTAJ Hotel Bela Jela 4*
PREVOZ sopstveni
CENA od 7.000,00 rsd

Destinacija

Lukovska banja se nalazi na jugu Srbije, na istočnim padinama Kopaonika (na nadmorskoj visini od 681 m). Udaljena od Beograda oko 300 km. Geografski položaj Lukovske banje, značajna nadmorska visina i atraktivna priroda, čine je dobrim klimatskim lečilištem pogodnim za odmor, rekreaciju i oporavak. Po broju izvora termomineralnih voda temperature 56-69°C i njihovoj izdašnosti (100 litara u sekundi), spada u red najbogatijih u zemlji.

Hotel Bela Jela 4*, objekat sa četiri zvezdice raspolaže sa 85 soba, 8 apartmana i 2 lux apartmana. Medicinski blok je moderno opremljen i postoji mogućnost korišćenja elektroterapija, hidroterapija, blatne terapije i manuelnih masaža, terapije će se odvijati svakodnevno, vikendima i praznicima a lekari će biti na raspolaganju 24 h, u vezi pregleda i konsultacija.

Gostima su na raspolaganju:
- Udoban smeštaj
- Medicinski centar u kome se svakodnevno (i vikendom i praznicima) obavljaju pregledi i terapije
- Otvoreno-zatvoreni bazen sa termalnom vodom
- Wellness centar
- Hotelski restoran, wellness bar i lobby bar
- Sala za zabavu
- Igraonica za decu
- Teretana

DETALJNIJE

Program putovanja

PRVI DAN: Dolazak u Lukovsku banju, smeštaj u hotel Bela Jela posle 14:00h. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Korišćenje wellness i ostalih sadržaja hotela prema pravilima objekta. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i sadržaje.
POSLEDNJI DAN: Napuštanje hotela najkasnije do 11:00h. Kraj programa.

LUKOVSKA BANJA - Hotel BELA JELA 4*
PERIOD 2023 Januar-Mart April Maj Jun Jul-Avgust Septembar Oktobar Nov-Dec
Osnovni BO dan 7.000,00
7.200,00
7.400,00
7.600,00
7.700,00
7.600,00
7.500,00
7.200,00
BO dan extra 8.700,00
8.900,00
9.100,00
9.300,00
9.400,00
9.300,00
9.200,00
8.900,00

Cene su date u RSD po osobi dnevno na bazi POLUPANSIONA u dvokrevetnim sobama.

BO dan podrazumeva boravak na 3 i više dana. BO dan extra podrazumeva boravak na 5 i više dana. Za boravke ispod 3 dana cena se uvećava 20%.

Osnovni BO dan podrazumeva:
- Lekarske preglede kod dežurnih lekara u toku boravka,;
- Balneoterapiju: kupanje u lekovitoj vodi, otvoreno-zatvoreni bazen sa termalnom vodom, temperatura 35⁰C, hidrokinezi terapija (grupne vežbe u bazenima sa lekovitom vodom), lokalne kupke u bazenima i "virovima" u Gornjoj Banji;
- Smeštaj u standardnim sobama
- Ishrana na bazi polu pansiona: po principu švedskog stola (doručak i večera)
- Korišćenje Wellness centra
- Svakodnevno korišćenje sportskih terena
- Korišćenje teretane
- Korišćenje sale za rekreaciju i zabavu
- Korišćenje Igraonica
- Šetnje stazama zdravlja
- Bestpatan Wireless internet

BO dan extra podrazumeva Osnovni BO dan + 4 terapije dnevno:
Elektroterapija (diadinamik, interferentne struje, TENS, mišićni stimulator, soluks lampa), hidromasaža u lekovitoj vodi (biserna kupka ili podvodna masaža), aplikovanje lekovitog blata (do dve aplikacije), manuelna (ručna) masaža - segmentna, u trajanju od 10 minuta.
Terapije određuje banjski lekar prema indikacijama, a obavljaju se svakodnevno - i vikendom i praznikom

Detalji i napomene

U cenu je uključeno:
- Smeštaj u hotelu Bela Jela 4* u dvokrevetnim sobama (TV, WiFi internet, bade mantili, fenovi)
- Ishrana na bazi polupansiona: po principu švedskog stola (doručak i večera)
- Lekarske preglede kod dežurnih lekara u toku boravka,;
- Balneoterapiju: kupanje u lekovitoj vodi, otvoreno-zatvoreni bazen sa termalnom vodom, temperatura 35⁰C, hidrokinezi terapija (grupne vežbe u bazenima sa lekovitom vodom), lokalne kupke u bazenima i "virovima" u Gornjoj Banji;
- Zdravstvenu kontrolu lekara: 24-časovna lekarska služba u hotelu;
- Korišćenje Wellness centra: infracrvena sauna,finska sauna, bio sauna, parno kupatilo, tepidarium, slana soba...
- Korišćenje teretane, sale za zabavu: stoni tenis, bilijar, pikado, društvene igre i dečije igraonice
- Wi-Fi

Doplate:
- Jednokrevetna soba: 1.500 rsd dnevno.
- Apartman: 1.500 rsd po osobi dnevno.
- Lux apartman: 2.500 rsd po osobi dnevno

Uslovi za decu:
- Do 5 godina borave besplatno,
- Od 5-10 godina: 50% od navedenih cena,
- 10 i više godina: plaćaju punu cenu boravka.

U cenu nije uključeno:
- Prevoz (mogućnosti: redovna autobuska linija; sopstveni prevoz; organizovani autobuski prevoz na zahtev)
- Boravišna taksa i osiguranje
- Individualni troškovi

Način plaćanja:
- 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a ostatak pre početka putovanja
- U slučaju promene na monetarnom tržištu ili promene u cenama prevoznika agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

Uz ovaj program veže Opšti uslovi putovanja agencije Celebrina travel, licenca OTP 89/2022, kategorija A.

Turistička agencija Celebrina Travel poseduje depozit u visini od 2.000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 30.000 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, na osnovu polise osiguranja broj 30000031187 od 01.11.2022. Akcionarskog društva za osiguranje MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. iz Beograda.

INFORMACIJE I UPLATE: CELEBRINA TRAVEL, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 171 lok. 33
mob. +381 63 8486814, tel/fax +381 11 244 15 20 mob +381 63 318 615, email: celebrina@eunet.rs.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Celebrina travel

DETALJNIJE