Jedan od najzastupljenijih i najomiljenijih segmenata turističkog poslovanja naše agencije su svakako KONGRESI, SAJMOVI I EDUKACIJE, u zemlji i inostranstvu. Ovaj segment čini spoj mnogo više usluga, poslovnog i običnog turizma, za grupe i individualce, a svakako i sticanja znanja i usavršavanja u funkciji turizma.

Kongresi i sajmovi

Mreža "Život bez nasilja"

08 - 10.09.2021. Hotel Tiski Cvet, Novi Bečej
Plenarni skup pokrajinskog ombudsmana "Poverenje u institucije - celovita podrška žrtvi"

32. Savetovanje veterinara Srbije

09 - 12. septembar 2021, Hotel Palisad 4* Zlatibor
U organizaciji Srpskog veterinarskog društva
Smeštaj u hotelima i vilama na Zlatiboru

DALJE >>

12. Naučni simpozijum Divčibare

07 - 10. oktobar 2021. Divčibare
"Reprodukcija domaćih životinja"
Hotel Divčibare

31. i 32. Savetovanje DDD

14 - 17. oktobar 2021. Vrnjačka Banja
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
Hotel Breza 3*

DALJE >>

Veterinarski dani 2021

26 - 29. septembar 2021. Vodice (Hrvatska)
Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem
Mesto održavanja: Hotel OLYMPIA

DALJE >>

XXXII Naučni skup

29.09 - 01.10.2021. EKO CENTAR, Palić
Tema: "DROGA I NARKOMANIJA ..."
Smeštaj u hotelima i vilama na Paliću

DALJE >>

UVPS simpozijum

05 - 07. novembar 2021, Hotel "M" Beograd
Međunarodni simpozijum "Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara, kopitara, živine.."

13th ESPHM Budimpešta 2022

11 - 13. maj 2022. Budimpešta (Mađarska)
13th European Symposium of Porcine Health Management

Peradarski dani

11 - 14. maj 2022. Poreč (Hrvatska)
14. Simpozijum „Peradarski dani“
Hotel Valamar Diamant, Poreč