Jedan od najzastupljenijih i najomiljenijih segmenata turističkog poslovanja naše agencije su svakako KONGRESI, SAJMOVI I EDUKACIJE, u zemlji i inostranstvu. Ovaj segment čini spoj mnogo više usluga, poslovnog i običnog turizma, za grupe i individualce, a svakako i sticanja znanja i usavršavanja u funkciji turizma.

Kongresi i sajmovi

UVVPS simpozijum - papkari

09 - 10. novembar 2018, Hotel "M" Beograd
III međunarodni simpozijum "Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara"

Euro Tier 2018

13 - 16. novembar 2018. Hanover (Nemačka)
The world’s leading trade fair for animal production

DALJE >>

Kopaonička škola Prirodnog Prava

12 - 17. decembar 2018. Kopaonik (Srbija)
Trideset prvi susret
"Pravo i zapovest razuma"

Savetovanje agronoma Zlatibor

27 - 31. januar 2019. Zlatibor
53. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije (SAPS)

Peradarski dani

08 - 11. maj 2019. Poreč (Hrvatska)
13. Simpozijum „Peradarski dani 2019“ sa međunarodnim učešćem