Jedan od najzastupljenijih i najomiljenijih segmenata turističkog poslovanja naše agencije su svakako KONGRESI, SAJMOVI I EDUKACIJE, u zemlji i inostranstvu. Ovaj segment čini spoj mnogo više usluga, poslovnog i običnog turizma, za grupe i individualce, a svakako i sticanja znanja i usavršavanja u funkciji turizma.

Kongresi i sajmovi

14th ESPHM Solun 2023

31. maj - 02. jun 2023. Solun (Grčka)
14th European Symposium of Porcine Health Management

KRMIVA 2023

31. maj - 02. jun 2023, Opatija (Hrvatska)
28. međunarodno savjetovanje iz područja hranidbe domaćih životinja...

Clinica Veterinaria 2023

08 - 10. jun 2023. Hotel Norcev 3*
XXIV Regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije malih životinja

XXXIV Naučni skup

13 - 15. jun 2023. EKO CENTAR, Palić
Tema: "Saobraćaj, kriminalitet i urbana bezbednost"; Smeštaj u hotelima i vilama

DALJE >>

48th WSAVA / 28th FECAVA

27 - 29. septembar 2023. Lisabon (Portugalija)
48th World Small Animal Veterinary Association Congress + FECAVA Eurocongress